Agaya Jis Roz Apne Dil Ko

Samjhana Mujhe 

Aapki Ye Be Rukhi Kis Kam

Ki Rah Jaigi 

By Khan Aalam