Jab hai mere sath mere 
 shaheli to bhala
Kese reh sakti hu mai akeli

By Khan Aalam