Us se Kaho meri Tadap
 Kuch Kam Kar De
Mujrim Nahi Hu Galti Se 
Ishq Hua Tha

By Khan Aalam