Khwab Hote Hai Garibo Ke
 Tawaif Jaise
Rat Ko Sajte Hai, Or Subah 
Ko Bikhar Jate Hai

By Khan Aalam