mujhe samajne ke liye
tumhara samajdaar hona
zaroori hai

By Khan Aalam