Har Jang  Jeet Jaunga Mai 
 Badar Ki Tarah
Ek Dost Mujhe Chahiye Hazrat
 Abu Bakar Ki Tarah

By Khan Aalam