Ya Allah Ghar Par Ane Wale
 Mahmano Ko eidi Dene Ki
 Taufique Ata Farma, 
Or Us Eidi Ki Hamari 
Waleda Se Hifazat Farma

By Khan Aalam