Shikayat Ki Paayi Paayi Jod Kar
 Rakhi Thi Mai Ne
Uss Ne Gale Laga Kar Sara
 Hisaab Bigaad Diya

By Khan Aalam