waqt ke sath shakal badal sakti hai
lekin fitrat kabhi nahi badalti

By Khan Aalam