apne dekhte gye aur 
zindagi kuch aur hi
haqiqat dikhati gayi

By Khan Aalam