Wo Bat Tak karne Ko Raazi Nahi

Or Hum

Eid Pe Gale Milne Ki Hasrat

Liye Baithe Hai  ​

By Khan Aalam