Namak Ko Hath Me Le Kar
 Sitam Gar Sochte Kya Ho
Hazaro'n Zakhm Hai Dil
 ParJaha'n Chaaho Chhidak Dalo

By Khan Aalam