Mitti Bhi Jama Ki Khilone 
Bhi Bana Kar Dekhe
Zindagi Kabhi Na Muskurai
 Fir Bachpan Ki Tarah

By Khan Aalam