Itna Bhi Khuburat Na Hua  Kar 

 Aye Mausam 

Har Kisi Ke Pas Mehboob  

Nahi Hota

By Khan Aalam