Mai Aadam Zad Hi Maula Tu  

Mujhko Janta To Hai 

Ke Zada Ajmayish Par Mai  

Jannat Har Jaunga

By Khan Aalam