Laga Hua Hai Mujhe Bhoolne 

Ki Koshish Me 

Meri Dua Hai Khuda 

 Isko kamyab Kare

By Khan Aalam