Jo log thokarein
Kha lete hain 
Wo dil k mashware
Pe amal karna 
Chorr dete hain 

By Khan Aalam